Waarom moet uw tank gekeurd worden?

Voor de meesten onder ons is de aankoop van een woning de belangrijkste investering in een mensenleven. Naast een solide huis heb je graag ook garantie op een gezonde omgeving. Om die reden wordt bij de verkoop van een woning maar beter ook een stookolieattest overhandigd. 

De keuring van de stookolietank (in de volksmond ook wel bekend als mazouttank) is een belangrijke preventieve maatregel om bodemverontreiniging tegen te gaan. Bestaande stookolietanks moeten op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Zo moet je bijvoorbeeld een ondergrondse huishoudelijke stookolietank (opslagcapaciteit van minder dan 5.000 l) om de vijf jaar laten controleren door een erkend stookolietechnicus. Wie de regels inzake de periodieke controle van stookolietanks aan z’n laars lapt, pleegt een ernstige vorm van milieucriminaliteit. De boetes zijn dan ook niet mals.

Op basis van deze controle ontvang je een stookolieattest. Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank zal de verkoper dit keuringsattest maar beter aan de koper bezorgen. Stel dat er bijvoorbeeld een lekkage ontstaat waardoor stookolie in de bodem binnendringt, dan is het keuringsrapport een nuttig instrument in het kader van eventuele aansprakelijkheidsdiscussies tussen de koper en de verkoper. En discussies gaan we allemaal liever uit de weg, toch?