Stookolie of extra

Wij leveren u kwaliteitsvolle stookolie en stookolie extra, die u u kunt gebruiken voor traktoren en graafmachines. Deze bieden een hoger rendement door de toegevoegde aditieven. en  verlengen de levensduur van motoren en verwarmingstoestellen.

Diesel

Diesel is, net als benzine, een mengsel van koolwaterstoffen, afkomstig van diverse raffinageprocessen. Deze koolwaterstoffen zijn zwaarder dan die in benzine; ze hebben een kooktraject tussen 180 en 370°C. Voor diesel geldt in België een maximaal zwavelgehalte van 50 mg/kg. Ook aan de Texaco diesel worden standaard een aantal hoogkwalitatieve additieven toegevoegd. Deze zorgen voor een schonere motor, betere prestaties, lagere emissies, minder slijtage van de brandstofpomp, bescherming tegen corrosie of roest, en ze gaan schuimvorming bij het tanken tegen.